ŠIKHARA

Meditační ezoterní škola pro pokročilé

Jsme původní česká meditační ezoterní škola, která usiluje o vybudování šikhary, vlastního zázemí, kde by se dalo na delší čas, respektive celoživotně, přebývat, cvičit a žít, a to podle zásad, které takové instituci přísluší. V současnosti máme k dispozici jen tzv. poloviční šikhary, které slouží v omezeném rozsahu: od několikadenních meditací do několikaměsíčních sádhan.

Jsme tu jak pro lidi, kteří se meditacím již seriózně věnují, tak i pro ty, kteří se to pod naší „střechou“ (tj. šikharou) chtějí naučit.

Nijak zvlášť naši školu sami nepojmenováváme, říkáme „naše škola“, „naše Nauka“ nebo „naše rodina (kula)“; tyto výrazy označují přibližně to samé. Zvenčí by na nás mělo být odkazováno spojením „Škola šikharinů“.

Zakladatelem (tj. kulakara) naší školy čili rodiny je Rasa Ravi. Ustanovil hlavní parametry Nauky a vypracoval meditační techniky, které člověka přivádějí k možnosti celodenní meditační praxe; meditace se tak postupně stává dobrodružstvím a zábavou. Taková pravidelná sádhaná je teprve úvodem do pokročilé praxe.

Kulturně vycházíme z evropského humanismu, naše mystické jádro ovšem zrcadlí nauky indického subkontinentu premoderní doby. Namísto toho, abychom postulovali nějaký definovaný duchovní cíl, který je nutno dosáhnout, apelujeme na dlouhodobý postupný výcvik „ze zdola“; ukazujeme na potřebu překonávat překážky, jakými jsou různé karmy a konstrukce mysli, v jejichž středu kralují rozmanitě maskovaní ztotožňovatelé a vlastníci vlastních identit. Soustřeďujeme se na praxi, jak udržet pozornost a zvládnout rušivé elementy, jak se naučit brát dech jako souputníka v objevování vnitřního ezoterního prostoru a jak se otevřít skrytému Tajemství.