ŠIKHARA

Meditační ezoterní škola pro pokročilé

Jsme původní česká meditační ezoterní škola, jejíž kořeny sahají do 90. let. Máme vlastní svébytnou metodologii výcviku, která adeptům umožňuje vytrvat v pravidelné celodenní sádhaně. Tato duchovní praxe se v našem pojetí postupně stává dobrodružstvím a zábavou. K dispozici máme tři dedikovaná místa. Usilujeme o vybudování šikhary, vlastního zázemí, kde by se dalo na delší čas, respektive celoživotně, přebývat, cvičit a žít, a to podle zásad, které takové instituci přísluší.

Jsme tu jak pro lidi, kteří se meditacím již seriózně věnují, tak i pro ty, kteří se to pod naší „střechou“ (tj. šikharou) chtějí naučit.

Kulturně vycházíme z evropského humanismu, naše mystické jádro ovšem zrcadlí nauky indického subkontinentu premoderní doby. Namísto toho, abychom postulovali nějaký definovaný duchovní cíl, který je nutno dosáhnout, apelujeme na dlouhodobý postupný výcvik „ze zdola“; ukazujeme na potřebu překonávat překážky, jakými jsou různé karmy a konstrukce mysli, v jejichž středu kralují rozmanitě maskovaní ztotožňovatelé a vlastníci vlastních identit. Soustřeďujeme se na praxi, jak udržet pozornost a zvládnout rušivé elementy, jak se naučit brát dech jako souputníka v objevování vnitřního ezoterního prostoru a jak se otevřít skrytému Tajemství.