Čtyři korpusy neboli úvod do Nauky

Projevená část Nauky je vyjádřena pomocí korpusů. Prvý korpus představují Pilíře, druhý Džály a třetí Pravidla. Čtvrtý korpus obsahuje jádro Učení.

Pilíře

Pilíře popisují zásadní životní postoje, jakými jsou víra, neubližování, jídlo, karma, sebezpytování atd. Na pilířích leží konstrukce Nauky vyjádřena džálami. Pilíře musejí být naprosto pevné, jinak se konstrukce zhroutí. Pilíře jsou obdobou podobných principů duchovních tradic indického původu.

Džály

Samotná konstrukce Nauky je vyjádřena pomocí džál. Džály předpokládají, že stojí stabilně na pilířích.

Koncepci džál lze jednoduše přiblížit pomocí otázek: Kdo (šikharidžála), kde (šikharadžála), co a jak cvičí (sádhanadžála)? Jak dlouho (káladžála), jakou zpětnou vazbou (bhávanadžála) a s jakým oprávněním (díkšádžála)? Je nějaká hlubší vazba na učitele (máladžála a hrdždžála)?

Pravidla

Pravidla řeší regule pro jednotlivce, upravují mezilidské vztahy a duchovní činnost v kule, šikhaře a ardhašikhaře, zkoumají lidský faktor v průběhu společných meditací apod. Jsou určena především pro ty, kteří se Nauce věnují delší dobu a rozhodli se vydat cestou šikharinů. Každé společenství potřebuje pro své fungování jasná pravidla soužití, jejichž dodržování je nezbytné. Potřebuje ale i metodiku nápravy, odchýlí-li se někdo od jejich principů; proto jsou na místě i tresty. Pravidla dále definují soužití antarinů v šikhaře. Jsou určeny také zásady pro učitele.

Učení

Tento korpus je sbírkou myšlenek ke studiu i k sádhaně. Nezabývají se tématy, která jsou podána v předcházejících třech korpusech. Nejsou propojeny kolem centrálního tématu jako v případě předcházejících korpusů, některé ovšem mohou tvořit skupinu.