2. Víra

Ze sbírky „Nauká“

Rasa Ravi, 2011

Věřím, protože Vím
vědět, co je to Víra, není o Víře

není větší jistoty, než nalezení Víry

ten, kdo nemá Víru, do Chrámu nikdy nevstoupí

víra je základem náboženství, ale náboženství není základem Víry

Víra je jediná – existuje jen jedna Víra. Kdo Víru hledá mezi objekty víry, Víru těžko nalezne.

Být nevěřícím neznamená zapírání Boha.
Být nevěřícím znamená hledat Boha nenáboženskou cestou.
Být věřícím neznamená odhalení ani Víry ani Boha.
Být věřícím znamená hledat Boha náboženskou cestou.

Víru je možné ztratit, ale jen tak, že Ten, kdo ji dal, vezme si ji zpět.

neexistují horší muka než ztratit Víru, byť na jednu vteřinu
pokud tomu nevěříš: ne-Věříš

Víra bez pokory a uctívání je jako partnerský vztah bez lásky.

Víra je vrchol logiky.

Víru nelze dokázat – důkazy a objekty existují jen v světě smyslů a představ.

K Víře nevede lidské úsilí. Lidské úsilí ale může vést k tomu, aby se člověk stal bytostně připraveným k Milosti. Přijetí Milosti je ten nejkrutější egobijec.

Víra v Boha je stejně vrozená a přirozená jako pohlavní pud. Ani jedno z nich nelze do nekonečna potlačovat. Splynou-li oba v jedno…

nejvelkolepější chrám – naše Tělo
nejvyšší oltář – naše Srdce
nejvyšší oběť – naše představy