Ty chceš chápat to

Výběr z knížky

Rasa Ravi, 1997

Tak jsem slyšel od Gurua:

ty chceš chápat to, čím ještě nejsi

ten, kdo žije, nemůže zemřít

Nauka je tak daleko od náboženství, jako Poznání od dobra

horší čin než vražda je lhát sám sobě

člověk začíná objevením si svědomí

člověk je aktualizací Boha

nikdo není Bohem

toužíme jen po tom, co si neuvědomujeme

pokud neřídíš sám sebe, řídí tě něco, co neznáš

nepochopíš zákony kosmu dřív, než zákony vlastního těla

řídící síly kosmu jsou nepoznatelné člověkem – jsi připravený je poznat?

lidstvo není jedinou polointeligentní formou života ve vesmíru

lidstvo brzy bude sraženo na kolena

pekla a nebesa jsou neodlučitelná od jáství

vesmír je větší než láska

kdo si neváží svého uzurpátora, nemůže si vážit svého Učitele

mnoho je učitelů, málo je žáků – málo je Znalých, mnoho je hledajících

víru v Gurua nenahradí ani miliony tajuplných a mysteriózních informací

bolest a strach jsou nejlepším vodítkem

bojovat s karmou je jako olejem hasit oheň

svou důstojnost dokaž pokorou

jsme tím, s čím se ztotožňujeme

zakřivení časoprostoru pod silnou gravitací je podobné zakřivení lidského myšlení pod mocí karmy

strach je odrazem neznáma a ne zla

prostor jsou údy Bytí a čas přidružená možnost jejich spojení ve Vědomí

symboly mohou vyjádřit těžko vysvětlitelné, ale také zatemnit původní smysl

být vyvoleným je drahokamy posetá cesta k paláci krále Ega

pomocí magických sil ještě nikdo neobjevil Moudrost

pravdivé věci slyší jen po pravdě toužící