Trojnost Učitele

Rasa Ravi

Šríguru (vznešený Učitel) – fyzické tělo

Paribhávy včetně karem jsou přítomny a zakódovány v těle. Ty nejdůležitější nás opakovaně upozorňují nekomfortem a bolestí. Jak říká aforismus: „Bolest a strach jsou nejlepším vodítkem.“ Pokud jsme schopni se dívat dovnitř, najdeme odpovědi sami. V opačném případě se doporučuje nechat se řídit rady mahágurua.

Maháguru (velkolepý Učitel) – duchovní nauka a její představitel

Původně maháguru neměl dvě roviny. Nauku od učitele nešlo oddělit, protože k naukám bylo možné se dostat jen prostřednictvím jejich znalců. Nebyl knihtisk a případné manuskripty nebyly veřejně dostupné.

V moderní době maháguru má dvě roviny. První je nauka v archivované formě (text, audio-vizuální záznam), kterou člověk může studovat nezávisle na tradici, která ji vytvořila. Patří sem od filozofických teorií k popisu meditační praxe vše. Druhou rovinou je žijící učitel. Učitel radí a vede, vysvětluje, sleduje vývoj žáka, který se mu ale musí otevřít.

Paramaguru (svrchovaný Učitel) – přímé Spojení

Paramaguru se nemůže projevit, pokud je přítomen jakýkoliv ztotožňovatel.

Paramaguru ukazuje, jak rozumět šríguruovi a maháguruům. Je-li paramaguru přítomen, neznamená, že šríguru a maháguru nemají platnost. Naopak.

Paramaguru může iniciovat vznik nového mahágurua, pokud různá učení maháguruů nejsou dostačující.