Tři přístupy práce s mandalou

Rasa Ravi

1. Absolutní čas a striktní doba.

2. Relativní čas a striktní doba.

3. Volný průběh.