7. Malý člun

Ze sbírky „Nauká“

Rasa Ravi, 2011

Malý člun je tak malý,
že se tam vejde pouze Víra,
pro věřícího místa již není.

Malý člun je tak malý,
že ho nikdy nikdo nespatřil.
Proto mnozí pochybují, že vůbec Jest.

Malý člun je tak malý –
pluje neobsazen, naprázdno,
přesto je Plný.

Však pozor!

Některé čluny jsou tak velké,
ba jsou to výletní lodě,
kam s sebou si každý bere
svůj kufr plný tužeb.

Lodě jsou pak těžké,
že sotva zvednou kotvy,
bezpečné vody ostrova jáství
tak nikdy neopustí.