5. Když

Ze sbírky „Nauká“

Rasa Ravi, 2011

Když po dlouhodobé nemoci
vstanuvší z postele nesměle vykročíme,
abychom své tělo životu vrátili,

když opět cítíme vůni špinavé kaluže
rozšlápnuté se sněhem na kraji silnice…
To nepopsatelné mystérium.

Když šedivá mlha zakrývající
oslabenou sílu zimního slunce
nám připadá malebná,

když se příroda jeví přirozeně
i plná smogu a mumraje,
nezatížená však smutkem lidí…

Tak bych se jednou rád probudil z nemoci světa.