8. Kapky rosy

Ze sbírky „Nauká“

Rasa Ravi, 2011

Každý nejvyšší mystický zážitek je jen kapkou rosy na listu rostliny.

Nejvyšší existuje jen v linearitě.
Pokud to chápeš, nejsi si toho Vědom.

Nejvyšší má smysl jen tam, kde je nějaké já.

Myslím, tudíž trpím.
Myslím, tudíž ne-Žiju.

Všechny koncepce jsou umělé.
Bez koncepcí se vše hroutí.
Zhroutí-li se vše, zbude Nic.
Nezhroutí-li se vše, zůstanou koncepce.

Nevěřím svým myšlenkám, hře své mysli; dělá si, co si namane. V družině jáství, vůle, touhy, smyslových podnětů a dalších otroků a otrokyň jen myslí a myslí a myslí.
Toto má být inteligence?
Za Pochopení stojí pouze To, co nikdy nikdo nepochopí.

Neexistuje nikdo, kdo by dosáhl absolutního svrchovaného Stavu.

Mluvíme-li o Jednotě, mluvíme jen o své nevědomosti.

Má bojovat pravá ruka s levou jen proto, že je na opačné straně trupu?

Otevřeš Okno k Bohu, právě když’s zabil.