1. Kamkoliv se dívám

Ze sbírky „Pro Bohyni“

Rasa Ravi, 2020

To ne ptáci přehlušují hluk aut zpovzdálí,
to ne dětský smích a křik, co se o pozornost hlásí,
to ne psi štěkají pro radost z neodolatelných pachů a trávy,
to ne hudba proplouvající k nám z oken do rytmu vábí.

Kamkoliv se dívám, vidím jen Bohyni.