6. Bagr a věrný pes

Ze sbírky „Nauká“

Rasa Ravi, 2011

Není hříchu ni chyby, jež napravit by nešly.
Není otázky, na kterou není odpovědi.

Na dveře Poznání bušit ale musíš.
Ne však silou ani násilím.

Lopatou bagru psa nepohladíš.
Svědomí věrně čeká.

Neuctívej Boží obraz v asfaltu válcem argumentací.
Buldozer logiky nezneužívej.

Myšlením se Boha nedotkneš,
z knih se o Něm nic nedozvíš.