Historie Ágamické školy

Zpracováno studenty Ágamické školy (1998–2008).

Jsou vynechány specifické poučky a interní záležitosti. Konkrétní duchovní popisy jsou zobecňovány. Důležitou složkou setkávání byla společná debata a rozbor úkolů. Poslední rok probíhaly již jen meditace.

Ágamickou školu vedl Rasa Ravi.

1998

17. 1. 1998

• První setkání Ágamické školy.

• Procházka lesem, nezávazné diskuse, poznávání jednotlivých členů, někteří se mezi sebou neznali nebo i nikdy neviděli.

• Zapojit levou ruku do všedního života: zavazování tkaniček levou rukou, hygiena, čištění zubů, jídlo, odemykání apod. (Jedná se o vyrovnání zatěžování pouze jedné mozkové hemisféry.)

• Zadání výroby vlastního růžence (jak má růženec vypadat – parametry). Mimořádně důležité je to, že si růženec vyrobí žák sám. Získá tím úplně jiný vztah k cvičení samotnému.

• Rozdělení těla na tři oblasti, přiřazení barev jednotlivým oblastem. Jakpak bychom mohli vnímat svět sedmi částmi (čakrami), když to nedokážeme ani třemi?

• Bůh, Svědomí, svědomí, intuice.

24. 1. 1998

• Opodstatnění a zadání tzv. „modlitby před každým jídlem“, žádost o odpuštění zúčastněných bytostí. Už samotnou svojí existencí hubíme miliardy bytostí. Důležitý je omluvný postoj k této skutečnosti.

• Vizualizace barev při dýchání v jednotlivých oblastech.

• Zadání cvičení s růžencem levou rukou a přidělení mudry a společné mantry; vždy ráno při zahájení dne a večer při ukončení dne. Rudrakšové (tj. 109.) kuličky se nedotýkat prstem, jen na začátku a konci cvičení čelem.

• „Šest překážek“.

• Óm nama Šivája.

7. 2. 1998

• Úvahy na téma tabu. Rozdělení tabu na společenská a osobní.

• Nastudovat jamy a nijamy.

• Sledovat chutě na sladké a sexuální touhy.

21. 2. 1998

• Ahimsá detailně. Také ve smyslu ubližování v jídle a pití: nutno se omluvit.

• Satja a relativnost pravdy.

• Rozšíření cvičení vizualizace barev v jednotlivých oblastech o čtyř nebo osmidobé nádechy a výdechy do všech světových stran.

• Vizualizace se zavřenýma versus otevřenýma očima.

• Cvičení večerní retrospektivy (v duchu rekapitulovat uběhnuvší den ve zpětné časové posloupnosti – nikoliv obrácený film, ale jednotlivé události prožitého dne).

• Noční předčítání Šiva-sútry.

• Společné mantrování Óm nama Šivája.

7. 3. 1998

• Očišťovací techniky pomocí vizualizace nádechu coby černé nečistoty a výdechu v podobě bílé pozitivní energie.

• Doplnění retrospektivy o zpětné vybavování si až k předchozímu večeru.

• Rozdíl mezi daršanou a filozofií.

22. 3. 1998

• Při cvičení retrospektivy klást důraz na 1. minutu před usnutím a na 1. minutu po probuzení.

• Černý nádech a bílý výdech vyzkoušet s otevřenýma a zavřenýma očima.

• Nastudovat sámkhju podle Rádhakrišnana.

• O strachu.

4. 4. 1998

• Analýza sámkhji.

• Zadání a vysvětlení mandaly o třech oblastech.

• Sestrojit mandalu o třech barevných oblastech: použít správné barvy.

• Nakreslit, jak vnímáme planetu Zemi v současnosti.

• „Nejvyšší existuje pouze v linearitě“ – povídání o linearitě.

18. 4. 1998

• Vysvětlení cvičení s mandalou tří oblastí – pokorná poklona deseti božstvům do deseti směrů. Dech do největší vzdálenosti.

• Naučit se zpaměti systém tattev podle sámkhji.

• Zadání četby: Nový zákon, Bhagavad-gítá, Tajemství Tibetu, Přímá stezka.

10. 5. 1998

• Témata ohledně gnózi (Stvořitel, demiurg).

• Četli jsme a probírali Tajemství Tibetu.

• Rozdíl mezi tantrikem a asketou.

• Boj mezi dobrem a zlem, boj mezi dévy a asury. Oba světy jsou součástí sahasráry.

30. 5. 1998

• Probírali jsem různé texty, např. Růženec skvostných drahokamů a Jóga velkého symbolu.

• Zadáno Dhamapadam, Otázky Milindovy a další texty.

• Meditace.

4. 7. 1998

• Cvičení s mandalou v lese.

• Vysvětlení násobení myšlenek, pohnutek a činů při cvičení (zabití komára při cvičení rovná se regulérní vražda).

24. 10. 1998

• Přidělení mandaly a její výklad (sestrojeno pět variant).

• Ukončení první mandaly a zadání druhé (se 108 plátky). Dovnitř pokládáme vystřižené kolečko se třemi trojúhelníky znázorňující tři oblasti. Dotknutím se čela rudrákšovou kuličkou růžence vytvořím střed mandaly, pak vytvořím kruh – spolu s růžencem – a umístím na každý ze 108 vnějších plátků nově zadanou mantru… Poté vytvořím vnější ochranný kruh. Sebe si představuji uprostřed. Na konci růžence se opět dotknu rudrákšou čela a vstoupím do středu mandaly. Postupná poklona čtyřem ochráncům směrů – tj. recitace s vizuální barevnou představou v daném směru. Barva mantry je dána barvou plátku. Pak následuje cvičení s oblastmi – barvy a rozdělení těla jsou dle dřívějšího zadání, ale mantra a brava se dýchá nyní jen do čtyř směrů podle nových ochránců. Po ukončení cvičení s oblastmi se opět třikrát pokloním ochráncům, pak se dotknu čela rudrákšou a vystoupím z mandaly.

• „Všechno, něco a nic“ – rozbor napsaných úkolů (z minula).

• Kolektivní určení – doplnění mantry pro růženec. Jedná se o poklonu třem stupňům guruů.

• Výroba nové mandaly.

21. 11. 1998

• Mandala a její cvičení. Variace s údy.

5. 12. 1998

• Testování nové mandaly a ještě jeden výklad.

• Zjistit, která varianta středu nové mandaly nám nejlépe vyhovuje a následně ji porovnat s postřehy ostatních žáků.

26.–27. 12. 1998

• Noční meditace v Hr., v chalupě na kopci.

• Výklad o nelinearitě.

• Předčítání poznámek a postřehů o „Jednom Jediném“.

• Společná meditace.

• Vícenásobné džapování s růžencem.1999

30. 1. 1999

• „Plakát“ před očima, tj. mechanismus obelhávání sebe sama – věci, které nechci vidět nebo nejsem připraven vidět, jsou ve mně přelepeny „plakátem“ neboli vysvětlením, které je „jasné jako facka“. Byl rozebrán i „plakát“ celospolečenského rozsahu; bývá prostředkem zatajování a manipulace.

• Vláda v těle je obdobou vlády ve státě. Analogie politického systému a uspořádání psychiky (řízení organismu). V obou případech různé zájmové skupiny předkládají (často účelově sestavená) fakta a argumenty ve svůj prospěch. Moudrý vládce musí být nestranný a odlišit. kdo má co za úkol a v čem je kompetentní. I uvnitř naší hlavy máme lobbisty, kteří nás nabádají např. ke krátkodobým příjemným pocitům (sladkosti…) na úkor té dlouhodobé (zdraví těla, zdraví světa: ekologie).

• Nejhorší propaganda je ta, o které si člověk myslí, že je to jeho vlastní názor.

• Náboženství, věda a politika – pouze vyváženě mají šanci na úspěch.

• Klíče k poznání. Komunikace. Váhy. Smrt těla.

• Nutnost obětovat v sobě a vzít si odpovědnost za několik galaxií.

• „Přikrášlování pravdy.“

• Ideál tantrického hrdiny (skt. víra). Tantrický přístup znamená okamžitě se postavit problému a plně mu čelit.

• Zamyslet se nad tím, proč se člověk rád vytahuje svými stavy, že např. skoro vůbec nespal, nejedl apod.

7. 2. 1999

• Rozbor dosavadních zkušeností se zadanou mandalou.

• Důraz na růženec, kontrola správnosti držení.

• Vysvětlení, kde přibližně hledat středy jednotlivých oblastí (prostata, hráz, kostrč…).

• Napsat a udělat rozbor jednotlivých bodů vzniku závislosti: touha po nové zkušenosti, touha po opakování příjemné zkušenosti, zvyk, návyk, závislost, nezávislost.

20. 2. 1999

• O vědě.

• Co je sebezkoumání?

• Čtení úkolů a debata.

• „Toaletní papír“.

27. 3. 1999

• Očistné techniky.

• Úkol: obstarání pomůcek k očistným technikám.

18. 4. 1999

• Komunikační kanály. Nejen řeč slov, ale i melodie, rytmika, držení těla, oči. Mimoslovní komunikace.

• Nalézt co nejvíce komunikačních kanálů (jak ven – řeč, mimika –, tak dovnitř – pláč, smích).

• 1. a 2. režim (vně a dovnitř). Jaké stavy bych zahrnul do druhého režimu?

• Vnímání všeho najednou.

• Indukovaná představa.

• Co je jednobodovost?

• Předčítání ve společnosti. Proč člověk dozpívává konce vět? Automatizovaná intonace.

23. 5. 1999

• Komunikační problémy – díry. Důvod vzniku komunikačních děr.

• Jak chápat karmická rozcestí?

• Opatřit a vzít s sebou klystýr na příště.

13. 6. 1999

• Poslední setkání před přerušením.

• Očistné techniky (důkladný výklad): čištění jazyka, vyplachování nosu, hadička do nosu, klystýr, výplach žaludku.(dlouhodobé přerušení)


2001

30. 9. 2001

• V učebně Procháskova ústavu.

• Oficiální konec cvičení staré mandaly.

• Kreslení mandal šesti jednotlivých čaker a vysvětlení.

• Cvičení čaker – každý den s důrazem na jednu, v neděli jen růžencový přechod, vizualizace je uvnitř těla.

14. 10. 2001

• Probírání a upřesňování zadaného cvičení čaker.

• Změna ve cvičení – vizualizace čaker je uvnitř těla, ale plátky jsou venku.

• Každý den se cvičilo se všemi čakrami, ale každý den se začínalo a končilo jinou. Po pokloně čtyřem stranám si představuji čakry po sobě v těle, začnu vždy tou ten den aktuální, s růžencem procházím po plátcích čakry a umísťuji na ně příslušné mantry.

30. 12. 2001

• Jedna čakra na celý týden, v neděli růžencový přechod.

• Celý týden se snažit uvědomovat cvičenou čakru a jak na ni působí okolí.

• Napsat referát (1 čakra na A4) o každé čakře a o působení jejího vlivu, události v jejím působení.2002

10. 2. 2002

• Shrnutí celého cvičení od 30.9. 2001.

• Výklad systému o 6+1 čakrách.

• Řazení běžných situací k jednotlivým čakrám.

• Pohled na vlastní život z hlediska karmických rozcestí.

24. 3. 2002

• Smysly, orgány a živly.

• Rozlišování v 1., 2. a 3. stupni působení čaker. V každé čakře jsou obsaženy všechny ostatní čakry ve smyslu druhého… stupně. Možno takto pokračovat do nekonečna, z praktických důvodů ale postačí si všímat max. tři stupně, většinou postačí dva.

• Úkoly: vymyslet tři složitější možné situace a rozpoznat v nich 1. 2. a 3. stupeň působnosti čaker.

• Zařadit do jednotlivých čaker: pachy, vůně, chutě, koření, barvy, doteky a hudební žánry.

12. 5. 2002

• Rozbor zadaných úkolů.

• Zařadit do čaker: základní potraviny, ovoce, zeleninu, planety/Měsíc/Slunce, rostlinstvo a živočišné třídy, domácí zvířata.

• Definování dvojic čaker múládhára–višuddhi, svádhišthána–anáhata, manipura–ádžňá. Rozvrh dvojic na tři týdny; jeden týden jedna dvojice. Cvičení zůstává jako dosud, ale po jednom kole v jedné čakře provedeme přesun do druhé z dvojic a otočíme se v ní. Snažit se udržet jejich středy v ose. Zamyslet se, proč se cvičí tyto dvojice.

6. 7. 2002

• Společné bubnování ve skalách za Plzní.

• Rozbor zadaných úkolů.

• Zařadit do čaker: povolání, státy.

• Cvičení: Snažit se udržet v mysli vždy obě čakry dvojice najednou.

3.–4. 8. 2002

• Pobyt u opuštěného kostela za obcí Skoky.

• Koupání v jezeře, táborák, spaní pod širákem.

• Zařadit do čaker: strom, dům z venku a zevnitř, osobní auto, známé filmy, mikrokosmos planety Země, postel.

• Definovat slova: blbec, blázen a vůl.

15. 9. 2002

• Rozbor situace „zabití komára během mandalické meditace“ – na vyšší úrovni duchovního vývoje takový čin odpovídá vraždě, proto je dobré se cvičit v sebeovládání už na současném duchovním stupni.

• Pokud se u člověka probudí vnitřní síly, šakti, který není morálně čistý, a navíc není schopen své myšlenky zvládat pomocí meditačních technik, špatným pomyšlením na někoho v takovém stavu mu může ublížit, dokonce i vážně na zdraví.

• Magie – etické aspekty používání sil.

• Nakreslit ciferník 12 čísel a uprostřed tečku. Soustředit se do toho bodu uprostřed a nehnout viděním. A přitom se pohybovat po kruhu po jednotlivých číslicích. Je to nácvik periferního vidění.

• Zařadit jednotlivé školní předměty základní či střední školy do čaker.

• Zodpovědnost se pojí s nutností pročišťování se.

• Člověk by měl být rychlejší než jeho spontánní reakce.

26. 10. 2002

• Obraz plamínku svíčky přenést na střed ciferníku a udržet ho tam dokud nevybledne a nezmizí.

• Pokračovat ve cvičení s ciferníkem.

• Soustředit se do bindu Šrí-jantry.

• Zařadit do čaker „Šest překážek“ z Metafyziky, jamy a nijamy.

8. 12. 2002

• Princip války a míru. Rozebrat princip války, proč jsou války, význam války, co je to válka, proč se bojuje, příčina válek, různé vztahy ve válkách. Rozebrat, co to je mír, proč je mír, etymologicky příbuzná slova: usmíření, mírnost, zmírnit, vesmír…

• Probírána káma coby touha a její souvislosti. Touha: pojmově se nerozděluje touha sexuální nebo touha po objektech. Káma odpovídá spíše chtíči. S vírou jsou aktivována vyšší centra než tělesná. Ideální stav: Touha = Víra. Postupně probírány jednotlivé kategorie jamy/nijamy.

28.–29. 12. 2002

• Společné soustředění na chalupě v R.2003

8. 2. 2003

• Trátak – zírat do svíčky a pak se zavřenýma očima držet mezi obočím a pozorovat barevné spektrum (otočit se zády od svíčky do místnosti). Svíčku mít ve výši očí. Dívat se na vnitřní část plamínku.

• Probírali jsme, co je to rituál (čtení úkolů z minula). Rituál je zbožná činnost, která je prováděná soustředěnou myslí. Posvátný přístup a úkony. Rituál sakrální a profánní (společenská: úřední svatba, přísaha vojáků, přestřihování pásky politiky při uvedení stavby/dálnice atd.).

• Zařadit do čaker abecedu (vyslovovat nahlas).

• Změna cvičení s čakrami: Jantry, vnitřní obrazce čaker, budou nyní kolem těla, tělo bude uvnitř (s výjimkou ádžni – tu představit jako bod uprostřed hlavy). Nebude důraz na plátky, ale na barvy janter (obrazců). Uvědomit si, že kolem jantry je kruh s plátky. Meditovat, nesledovat dech. Udržet v povědomí dvě po sobě jdoucí čakry. Otočit se a podívat se i za tělo. Když jsem např. manipurou, jsem RAM a kolem sebe mám oranžový trojúhelník. Pokud jsem ádžňá, jsem bod znamenající ÓM, bindu. Dívat se na bod zvnějšku i zevnitř.

• Každý den cvičit s jednou čakrou. Plátky – výdechy a nádechy. Rozmístit kolem sebe malé předměty, např. kamínky, v počtu plátků a dívat se po nich a otáčet hlavou. Cvičit jedno kolečko a pak se soustředit na jantru. Na úvod samozřejmě nezapomenout poklonu světovým stranám.

• U svádhišthány cvičit dvě varianty: střed čakry je v půlměsíci, střed čakry je mimo půlměsíc (ve středu kruhu plátků). Rozhodni, co je správnější.

• V neděli cvičíme s čakrami bez růžence (samostatný růženec samozřejmě zůstává). Přidávat postupně jednu čakru za druhou a zkoumat vztahy mezi nimi; se dvěma variantami svádhišthány. Uvědomit si kompetenci čaker.

9. 3. 2003

• Vnitřní orgán pro vnímání dějů v mikrokosmu je obdobou smyslových orgánů.

• Rozdělit do čaker interpunkční znaménka. ,: ; ! ? “ - _ / ‘

• Pokračování trátaku: Pomůcka pro měření času – změř, kolika nádechům a výdechům odpovídá půl minuty. Zafixuj pak zrakovou stopu plamínku postupně do každé čakry (zvlášť) na půl minuty. Postupujeme od ádžni k múládháře, tam pak zůstaneme, dokud zraková stopa úplně nezmizí. Zapamatujeme si, při které barvě zmizí.

6. 4. 2003

• Znát zpaměti určité základy – čtyři védy, rozdělení tucet nejstarších upanišadů. Vědět, co jsou upavédy, vyjmenovat, čím se zabývají; co jsou védángy, vyjmenovat purány, nejdůležitější, co jsou zač.

• Končí civilizace a jsem poslední žijící člověk. Chci zanechat v jeskyni nějaké znamení, aby, až tu bude zase někdo civilizovaný, pochopil, že jsme byli vyspělí. Nakreslit na papír 12 symbolů – které znaky civilizace jsou nejzákladnější (podle čeho je možné poznat civilizaci).

• Úkoly: Rozbor situace, když si nalévám vodu do hrnku – z hlediska čaker. Rozbor situace, když naslouchám výkladu na setkání – z hlediska čaker. Rozbor situace, v níž mám strach – z hlediska čaker.

4. 5. 2003

• Nejdůležitější je Rg-véda a Atharva-véda, Sáma-véda a Jadžur-véda rozpracovávají Rg-védu. Srovnej indoevropské jazyky: véda, vědět, vidět. Dvě možná chápání pojmu védy: užší (Rg, Atharva, Sáma, Jadžur) a obecnější (zahrnují bráhmany, upanišady, áranjaky, dharmasútry).

• Bůh a bohové – obecnosti, sat/čit/ánanda, podoby Šivy a Višnua, Trimúrti.

• Kasty a jugy – mít přehled, co jsou to jugy.

• Pokyny ke cvičení: cvičení s čakrami bez otáčení hlavou (otáčet jen kam uvidím, a pak druhou stranou), předměty nadále zůstanou rozložené na zemi kolem těla podle počtu lístků. Trátak se svíčkou zůstává dál.

• Devět vimán ádžni (s důrazem na první trojici). Ádžňá je složená čakra, kterou dělíme na devět podčaker neboli vimán („paláců“). Ty tvoří matrici (matrice je člen, který má vztah se všemi rovinami). Ádžňá jako celek představuje devět rovin působnosti. Vimány nelze chápat lineárně jako jednotlivé čakry od múládháry po višuddhi; devět vimán tvoří matrici. Nejsou uspořádány nad sebou. Jako matrici chápeme útvar, kde všechny složky komunikují se všemi přímo, ne jako u čaker: komunikace múládhára–manipura musí proběhnout přes svádhišthánu. Namalované schéma je třeba chápat symbolicky, nejde o promítání do hlavy.

• Základním stupněm znalosti ádžni je pochopení jednotlivých vimán a vazeb mezi nimi.

1. 6. 2003

• Devět vimán ádžni. Důraz na druhou trojici.

• „Nalévám si vodu do hrnečku“ – opakující se situace se zautomatizují, či schematizují, nemusí se to tolik řešit (zjednodušený proces). Neustálé rozhodování se pro nějaký proces je pozornost (soustředění), upnutí mysli, vůle. Nevěnovat pozornost odpadkovým informacím, bulvární kecy, zbytečně neuvažovat coby, kdyby…

• Nikomu nenadávat, ani sobě ani okolí, neklít, nerouhat se. To jsou útočné a agresivní myšlenky, vytváří se tím proud negativní karmy.

• Manas (mysl) je mezisklad informací, seskupuje data do logických celků, v rámci logiky neustále pracuje ve spojení s čittou a ahamkárou. Pokud je spojení s ahamkárou slabší, stejně myslíme, ale tzv. nevědomě. U každé myšlenky je stupeň ahamkáry různý. U mnoha lidí představuje manas víceméně jen pasivní sběr a přehazování odpadkových informací. Stavba manasu je dána karmou. Struktura manasu se vyvíjí a lze ji měnit cílevědomě (i k horšímu).

• Soustředění je to, kdy jsou manas a ahamkára fixovány na jeden předmět, přičemž se buddhi neustále rozhoduje zaměstnávat se oním předmětem; karma může podporovat či oslabovat soustředění. Čitta je důležitý zdroj dat, karma důležitý faktor pro vyvolání dané vzpomínky.

• Ahamkára – jáství, vlastní identita, sebevymezení; mají ji i zvířata.

• Buddhi je vyšší intelekt, který rozhoduje a přináší poznatky z vyšších rovin. Odpovídá zhruba vůli, hierarchicky je nad ahamkárou; proto po překročení jáství (osvícení) je buddhi prvním stupněm mystického Poznání (bez znalosti vimán se ovšem člověk může domnívat, že dosáhl nejvyššího Cíle).

• Manas jakoby předžvýká data z 1, 2, 3, 7, 8, uspořádá je a předloží buddhi. Buddhi je oboduje, případně si vyžádá přes manas nějaká doplňující data z čitty a pak rozhodne co dále. Buddhi rozhoduje, ahamkára uvědomuje.

28. 6. 2003

• Vůle a hodnocení myšlenek.

• Ustavičné přehodnocování, co je pro nás správné.

• Důležitá je pozornost. Vůle – přinutit buddhi k pozornosti.

• Určitým způsobem třídit do „šuplíků“, kam co patří.

• Člověk se má snažit umět špatným a odpadkovým myšlenkám nepodlehnout; potlačovat je už v zárodku.

• Pozornost je neustálé rozhodování pro stejný předmět.

• Při pravém soustředění je ahamkára spojena jen s jedním objektem vybraným buddhi z manasu (ve zpětnovazebném řízení z buddhi).

• K čemu se ahamkára přikloní nejvíce, je aktuálně myšleno.

• Prodírající se myšlenka v době meditace: Můžeme říci myšlence „ok, ale budu se tebou zabývat až docvičím“.

25.–28. 7. 2003

• Vícedenní setkání na chalupě v R.

• Koncentrační cvičení, přednášky, cvičení ásan.

• Dlouhé sezení bez hnutí.

• PE: Přednáška o křesťanství; historie, různé školy, myslitelé, mystika…

31. 8. 2003

• Pokračování ve výkladu devíti vimán ádžni. Důraz na poslední trojici.

• Rozebrat tři libovolné situace z pohledu devíti vimán ádžni včetně vlivu jednotlivých čaker.

• Klasické (exoterní) božstvo je vyživováno a udržováno vírou, oběťmi a uctíváním, a ono něco z té energie vrací.

• Turja (turíja) je tzv. čtvrtý stav (první tři stavy jsou bdění, snění a bezesný spánek). Turja je átman, přechází tři předešlé stavy, je ale ve všech.

• Vnitřní stavba ádžni a funkce jednotlivých vimán, různá upřesnění týkající se hlavně komunikace ádžni s dalšími čakrami či úrovněmi mikrokosmu a zapojení vimán do těchto funkcí.

• Karma – v karmě nejsou jednotlivé konkrétní informace, karma je spíše jako program. Např. pokud má někdo karmu bránit nevinné, není v karmě zapsáno, že má bránit nevinné, ale je tam programový kód, který když se dostane do mysli, vyvolá myšlenku bránit nevinné. Karma vede člověka jako výukový program a často dotlačí buddhi k určitým rozhodnutím, ale v klíčových momentech nechá rozhodnout člověka, resp. buddhi samotnou, jinak by to nemělo smysl.

• Myšlenky „shora“ nepřicházejí ve formě myšlenky – není tam myšlení –, musí se přetransformovat do myšlenky kvůli člověku. Devátá vimána je branou pro ony vyšší impulsy, sahasrára je až nad hlavou. Devátá vimána přepíná mezi různými režimy jakoby vícepólový konfigurační přepínač vytvářející ojedinělá nastavení.

28. 9. 2003

• Vzájemné vztahy jednotlivých vimán ádžni.

• Karma je program bez vzpomínek. Minulé životy – karma, aktualizace někdejších vzpomínek.

• Inteligence: Člověk je programován, ale může se dostat až k programování samotnému, pak už to ale není člověk.

• Při cvičení s čakrami se přestaneme otáčet v představě. Cvičit se zavřenýma očima, bez předmětů. Zpočátku se soustředit na tu čakru, a pak si vizualizovat při zavřených očích jantru v těle s plátky kolem těla. Důležité je udržet obrazec uprostřed těla. Cvičit pránájámu spolu s poklonami čtyřem světovým stranám.

• Snaha o jednobodové soustředění na Šrí-jantru, cvičit každý den.

• Koukání do blba: v manasu jsou různá data, ale ahamkára je víceméně rovnoměrně rozprostřena přes všechna data, bez žádné velké preference buddhi.

• Náhlé leknutí (indrijáni > manas < > čitta) je rychlá reakce (buddhi) bez ahamkáry. Buddhi vybírá to nejdůležitější, většinou se k tomu automaticky přimíchá ahamkára, ale nejrychlejší automatické naléhavé reakce se spouští bez ahamkáry (kvůli rychlosti reakce při ohrožení).

• Žádná z vimán ádžni nemá takové kompetence, aby naprosto ovládala ostatní.

• I kdybychom byli schopní sledovat vše, na co myslíme, je to stále jen zlomek činnosti ádžni.

• Karma označkovává důležitý vjem při ukládání do čitty (i když třeba člověka něco nezajímá a vědomě nedává pozor) a za pár let se onen označkovaný materiál za vhodných podmínek snadno vybaví. Jinak běžná důležitost podle buddhi odpovídá stupni ahamkáry daného vjemu (málo ahamkáry – méně důležité, uloží se hlouběji a naopak), označkované vjemy karmou mají vždy vyšší prioritu.

2. 11. 2003

• Čtení zápisů o individuálním nočním sezení v lese.

• Jaký je rozdíl mezi zautomatizovaným úkonem a úkonem, který provádíme poprvé (z pohledu devíti vimán ádžni)?

• Jak chápu Šakti?

• Eliade: Jóga, nesmrtelnost, svoboda.

• Subjektivní vjem času je dán součinností vimán – např. kolik nových dat si člověk musí uložit do paměti (hodně dat je hodně času) nebo kolik přichází podnětů z indrijáni (pokud málo, čas se vleče), zejména pak kolik nových dat musí čitta porovnat a uložit; její námaha a objem práce ovlivňuje vjem času. Také to souvisí s karmou; pokud jsou témata pro nás důležitá, nenamáháme se subjektivně tolik a čas letí, člověk nevnímá námahu z násilného upírání pozornosti.

• Svědomí je projevení nadlidských center skrze devátou vimánu. Vypadat slušně a v dobrém světle není automaticky totéž, co podle svědomí.

• Orgány činnosti: impuls buddhi > lalaná > do nižších center; která čakra to provede a jak není již v kompetenci buddhi (podobně jako projektant už neví, kdo na stavbě vozí cihly).

30. 11. 2003

• Pět kaňčuk (kalá, vidjá, rága, kála, nijati).

• Átman (upanišady) = Šiva (tantry) = nirvána (buddhismus).

• Vysvětlit, proč člověka nebaví nové cvičení po nějaké době stejně jako na začátku (z hlediska ádžni).

• Co je to bolest (vůbec, i z hlediska ádžni).

• Ke cvičení pránájámy: najít rytmus v dechu, bez pomůcek. Do příště zkusit se naladit na tep srdce a sladit tep s pránájámou.

• Na příkladu napětí a proudu vysvětlena karma. Odpor = májá = karma = nevědomost. Vytvořený fyzický svět zabraňuje (je překážkou), aby došlo k prvotní jednotě. U = R x I, pokud U = I a R = 1, pak Šiva = Šakti a karma = 1 (do sebe zavinutý potenciál projeveného světa). R (karma) = 0: je neprojevený stav světa před stvořením.

• 36 tattev konkretizuje Všudypřítomnost a projevy Boha.

• Debata Šiva-Šakti, čas, jiné druhy času než lineární (snadno zaměnitelné s věčností).

• Strach ze smrti není ze smrti, ale z toho neznáma za tím. Člověk to nemůže ani plně pochopit, proto tam dává karma ke smrti „plakát“.

• Příklad ke vnímání času, jak to není tak samozřejmé, jak se může zdát: převtělení na jinou planetu, kam od té předchozí planety letí světlo miliardy let – jsem teď v minulosti nebo co?

27.–29. 12. 2003

• Vícedenní soustředění na chalupě v R.

• Koncentrační cvičení.

• Povídání o knížce Jóga, nesmrtelnost a svoboda.

• Bdělost – pozornost – soustředění (a vliv bolesti).

• PE: Přednáška o gnózi.

• Rozebrat proces učení se z pohledu ádžni. K čemu je, proč je důležité, jaké má výhody, čím je pro člověka?

• Intenzita vzruchu – jak se projevuje, na čem závisí, jak je vybrán buddhi, co znamená, jak je určována důležitost (priorita).

• Meditativní soustředění je vlastně nepřirozený druh hyperaktivity pozornosti, aktivně směřovaná pozornost. Data jdou do manasu neustále (zvuky kolem apod.), ale neměli bychom jim při soustředění věnovat pozornost. Důležité je překonat automatické procesy jako „není to něco nebezpečného?“ a hlavně „není to něco zajímavého?“.

• Intenzivní bolest se blíží jednobodovému soustředění. Odvrátíme-li se v tu chvíli od bolesti na Nic, můžeme dosáhnout velmi vysokého stavu. Bolest je účinným nástrojem karmy v lidském vývoji a učení. Avšak vjem bolesti je čirým signálem bez další informace. Smyslem bolesti je poučit z dlouhodobého karmického hlediska. Bolest je tedy účinným nástrojem karmy při vývoji člověka, stejně jako pozornost a vůle je nástrojem buddhi.2004


Celý rok 2004 (a začátek roku 2005) jeden ze studentů dlouhodobě pracovně pobýval v Brazílii. Setkávání probíhaly přes ICQ jako videokonference. Kuriozitou jedné konference bylo to, že obraz vysílaný byl vzhůru nohama a bylo nutné si notebook otočit, načež jsme ještě vtipkovali, že na jižní polokouli mají asi vše obráceně…

1. 2. 2004

• O tattvách a rovnováze ádžni.

• Nádech a výdech klidný, cílem je naladit se na tep srdce, možno cvičit vleže před spaním. Udat si vlastní pomalejší tempo, kde se nedusíme. Umět sledovat tep srdce bez mandaly. (Nebo se naladit na tlak krve v tepně ruky, či jinde a přenést potom tu pozornost do srdce.)

• Srovnat jednotlivé složky ádžni u člověka a u zvířete. Posoudit a odůvodnit rozdíly. Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem?

• Přečíst a napsat stručný výtah (v několika bodech) 3 kapitol z knihy Jóga, nesmrtelnost a svoboda: Mantra a dhárany (str. 165), Mandala (str. 171) a Magické teplo (str. 248).

• V rámci ádžni musí být rovnováha – hyperaktivita jedné vimány je vyvážena deficitem jiné či jiných.

• Cvičení rovnováhy (souvisí s udržením pozornosti): cvičit vrkšásanu nebo garudásanu apod., vydržet v té poloze déle, cvičit denně.

• Pokud se něco naučíme hned, je to dáno tím, že jsme se to dříve již naučili.

• Bez víry nelze překročit jáství a úplně vše zanechat, jinak vždy zůstane nějaká poslední nitka něčeho (pro jistotu).

• Každá vyšší tattva vytváří tattvu nižší a každá nižší tattva se chce spojit s tattvou vyšší. Lineární pohled na rozvíjení a zavíjení tattev je mylný, správnější pohled je, že vše probíhá najednou.

14. 3. 2004

• Najít obdoby mandal nebo janter v běžném světě (podle shodného znaku – uspořádání mandaly).

• Ke cvičení dechu spojeném s tepem srdce: dech nemá být povrchní, ale delší, ale ne tak intenzivní. Delší zádrže i delší nádech/výdech. Záleží na pravidelnosti rytmu. Dechem a pozorností vzniká prána. Najít tep v břiše, soustředit se tam i do srdce.

• Mantra musí být nejdříve probuzená, aby projevila svoji účinnost. Obecné mantry je možné nazvat spíše modlitbou. Bídža mantry nemají význam.

• Strašlivá božstva (coby strážci bran – vstupů do mandaly) představují překážky, které nepřipraveného nepustí dovnitř.

• Meditace a soustředění nejde bez odříkání.

• Mandala – vymezený prostor – oltář. Oltář jako mandala.

• Náma-rúpa – jméno a tvar. Jógin má překonat oblast náma-rúpy.

• Mají rostliny čakry? Jaké? Jaké mají funkce? Mají ádžňu? Rozeznat čakry a ádžňu rostlin.

18. 4. 2004

• Vysledovat minimálně pět situací – zbytečností. Vysledovat jejich charakteristiku a moment, kdy jsme si uvědomili, že jsou zbytečné. Popsat, udělat souhrn vždy na konci týdne.

• Vynechávat zbytečnosti v životě, bojovat s odpadkovými informacemi.

• Namísto sledování zbytečností: mantrovat! Cvičení pozornosti – nedávat pozornost různým rušivým zvukům: sanitky, lidské drby. Jsou to zbytečné neboli odpadkové informace. Zahlcují a blokují mysl. Překonat zvědavost pídit se po drbech. Toto má tři fáze:

1. fáze – přemáhání se – aktivní boj s odpadkovými informacemi, snaha o včasné podchycení.

2. fáze – kontrola – po nějaké době se s tím člověk sžije, ale musí to stále hlídat.

3. fáze – opravdový nezájem – po delší době se člověk skutečně přestane zajímat o zbytečné informace.

• Mantrování – využít mikročasy pro duchovní pokrok. Mantrovat do kroku při chůzi, při čekání na zastávce. Jde ale i o to, neztratit kontakt se společností, proto s lidmi mluvit dle potřeby.

• Mandala jako strukturovaná předloha rovnováhy v různých jejích podobách. Debata okolo minulých úkolů, zdůrazněna provázanost úkolů se cvičením.

• Lidské tělo – mandala.

• Úkoly z minulé hodiny – srovnání rostlin a člověka ohledem čaker a ádžni. Rostliny – jakmile existují nějaké reakce na vnější vlivy, je k tomu potřeba součinnost vimán! Nelze si představit živého tvora bez ádžni, byť zakrnělé.

• Připravit si k debatě rozbor mikrokosmu nerostů z hlediska čaker.

• Správný přístup ke každodenním situacím je stejně důležitý jako cvičení. Pokud člověk žije ve společnosti, určitý zájem o okolí by projevovat měl, pokud praktikuje tvrdou askezi, měl by odejít do ústraní. Člověk by měl společnosti dávat více než jen daně. Měl by minimalizovat své potřeby, aby se mohl soustředit na hodnotné věci. Měl by určité věci v rámci společnosti vyzkoušet, pochopit a prožít a zjistit, že je nepotřebuje.

23. 5. 2004

• O Bohu, o vědomí a o správném definování pojmů.

• Na duchovní cestě jsou některé věci překážkou, které jindy jsou brány normálně. Pokud chce být člověk boháčem, milionářem, tak usiluje o něco jiného, než by měl: o Poznání. Nejdůležitější je cesta sama, ne vyhrát první cenu ve sportce. Na duchovní cestě všechno, co tě potká, je Šiva, i ten kdo tě okradl, zmlátil, je Šiva. To je praktická duchovní cesta. Jak můžeš nenávidět Šivu?

• Základy jógy tkví v odbourávání odpadkových informací. Pokračovat v cvičení a hledat další odpadkové informace.

• Kámen je někdy považován za živý a někdy za neživý. Nazírání, že všechno žije, napomáhá vzniku jednoty a překročení jáství a oddělenosti.

11.–13. 6. 2004

• Vícedenní soustředění na chalupě v R.

• K programu: ke snídani jen čaj, poté meditační sety a zpívání mantry.

• PE: V sobotu navečer přednáška o gnózi, čtení ukázek z gnostických textů.

11. 7. 2004

• Čtení a rozbor Íšá-upanišadu.

• Zkusit poradit začátečníkovi, jak začít na duchovní cestě. Napsat, jak najít správného učitele. Jaký má význam? Proč je zapotřebí, pokud je?

• Mantrování – člověk by se časem měl začít soustředit na jednotlivé slabiky, zda jsou rovnoměrně, správně a rovnovážně vyslovené.

• Pokračuj se cvičením nezvědavosti z minula.

3.–5. 9. 2004

• Vícedenní meditace a cvičení na chalupě v R.

• Diskuse o vztahu učitel versus žák.

• PE: Přednáška o Hildegardě z Bingenu, její nauce a mystice.

26.9. 2004

• Popsat čtyři situace za čtyři týdny, kdy jsem se snažil překonat zvědavost, z toho jedna hodně obtížná.

• Úkoly průběžné: odstraňovat zvědavost, odpadkové informace. Najít rovnováhu a odstranit extrémy (extrém je např. vůbec lidi nezdravit nebo naopak si libovat v odpadcích typu kdo co komu proč co říkal). Nepídit se po zbytečných a odpadkových informacích, např. soused nám něco říká o svých dětech atd. Tedy: nechtít vědět, jak to dopadlo. Někdo nám řekne o nějaké situaci a my se ho nebudeme dále ptát, jak se ta věc vyvíjí (tím se udržují jen povrchní vztahy mezi lidmi). Ve 4–5 případech se umět nezeptat. Popsat tu situaci, jak to bylo a co bychom udělali normálně a co jinak ne. Člověk je hodně zvědavý (musí bojovat sám se sebou, aby se nezeptal). Alespoň jedna z těch situací by měla být taková, že nám bylo zatěžko se překonat.

31. 10. 2004

• Den otevřených dveří v Ágamické škole.

• Sádhaka je ten, kdo se systematicky věnuje sádhaně a praktikuje, medituje. Různé stupně sádhany: jednoduchá, např. jen si tak posedět u oltáře a hledat klid, nebo složitější, třeba co cvičíme my.

• Pomocí mandaly si jógin vybuduje jemnohmotné tělo.

• Prána – apána. Některé upanišady ztotožňují pránu s brahmanem. Prána (prána váju) se dělí na: pránu, apánu, udánu, vjánu a samánu. Z nich dvojice prána a apána je nejdůležitější. Prána a apána na úrovni dechu je nádech a výdech, v mikrokosmu pingalá a idá apod.

• Člověk obecně má informační hlad a často se zajímá o věci, které vzápětí zapomene. Když se sladí to, co přijímá (prána) s tím, co vydává (apána), dosahuje harmonie.

• „Mysl je nástrojem k opuštění mysli.“

• Je důležité, co člověk do těla cpe a dává – ovlivňuje mysl.

• Řešení nekonkrétní karmy.

• Šiva není jen to příjemné, ale i to nepříjemné.

5. 12. 2004

• Amrtabindu-upanišad.

• Člověk si může spojovat samotu v lese (v odloučení) se svojí dávnou karmou, kdy se praktikovalo poustevnictví, bezdomoví. Ale duchovní cestě se lze věnovat i ve světě, samota mu vůbec nemusí pomoct. Samotou může dosáhnout jistého klidu, což nemusí znamenat dosažení duchovního klidu.

• Neprojevený zvuk, neprojevený Šiva – projevený zvuk, projevená Šakti.

• Jen „rozumná“ bytost může překročit „rozum“. Jedině rozumem a za pomoci rozumu jde překročit rozum. (Je to sám nástroj k sebepřekonání!) Manas je nástrojem otroctví, ale i osvobození.

• Ulítnout je možné vždy, dokonce čím je jógin výše, tím horší může být úlet. Je lepší myslet sám za sebe a autority a knihy brát jen jako doplňkovou pomůcku na cestě. Ne každý „centimetr“ cesty se musí řídit podle pokynů autorit.

• Člověk má omezené množství energie; čím více ji věnuje na odpadková data, tím méně jí má pro duchovní cestu.

31. 12. 2004 – 1. 1. 2005

• Silvestrovsko-novoroční meditativní setkání na chalupě v R.

• Teorie mantrování – tři základní prvky:

1) výchozí bod – anáhata,

2) nasměrování k Šivovi,

3) technika (způsob).2005

30. 1. 2005

• Druhy jóg: Cvičení ásan odpovídá múládháře, cvičení sexuální energie svádhištháně, pránájáma manipuře, bhaktijóga anáhatě, karmajóga višuddhi, džňánajóga ádžni.

• Zadáno cvičení múla-bandhy: nejprve je třeba najít pomocné body A a B, múla-bandha je pak stah bodu uprostřed mezi body A a B, bez stažení A a B. Bod A odpovídá zhruba svalové kontrakci chceme-li zastavit čůrání (trochu výše), bod B kontrakci chceme-li zastavit malinký prdík. Už při cvičení bodů A a B nesmí dojít ke stažení jiných svalů než oněch bodů. Je to obtížné, šanci na úspěch má ten, kdo cvičí velmi jemně, téměř neznatelné kontrakce.

• Změna cvičení s mandalou (čakry): při úvodních poklonách směrům recitovat mantru (1x) i přes čtyři doby nádechu (doteď jen při výdechu).

• Rozvést tři základní body řešení karmy: (1) naučit se rozpoznávat karmu, (2) naučit se nezaujatý postoj při zkoumání karmy, tj. odstup a (3) mít způsob či metodu, jak karmu řešit.

• Jóga je soubor technik, který urychlí vývoj člověka natolik, že výsledek se dostavuje mnohem dříve, než by to šlo přirozeným vývojem.

• Hathajóga (je to kompletní systém obsahující i čakry) a Górakhnáth. Lze působit na nádí prostřednictvím fyzického těla. Skutečný význam vybraných ásan je hlubší. Některé ásany jsou mandaly nebo mudry.

• Bhaktijóga (anáhata) je vzhlížení k něčemu vyššímu, než jsme sami. Člověk si uvědomí, že není středem vesmíru – překročení ega, otevírání anáhaty; je tím umožněna víra v Boha. Toho, co nás přesahuje není možné dosáhnout pomocí jáství. Skutečná láska znamená milovat někoho jen tak bezdůvodně. Bhakti přichází seshora, nedá se vypěstovat.

• Zásadní jógický uzel je mezi manipurou a anáhatou – překročení je umožněno shora.

27. 2. 2005

• Nikdy necvičit po vydatném jídle.

• Cvičení s růžencem, kuličky versus dechy.

• Konec cvičení s čakrami, Šrí-jantra zůstává, cvičit pouze tzv. nedělní cvičení. Ochranná poklona s dechem do čtyř stran, představa všech čaker, jejich manter a všeho vědění o nich, pokoušet se je udržet v představě všechny najednou, při výstupu znovu ochranná poklona s dechem do čtyř stran.

• Vizualizace Šivy – obraz Šivy před sebe, dlouho se dívat, pak zavřít oči a snažit se vizualizovat Šivu před sebou, z pozice anáhaty. Všímat si důležitých atributů: třetí oko, kobru, velké náušnice, dlouhé vlasy, trojzubec s damarú, rudrákšamálu, lingam, nádobku na vodu, jógický sed, hory v pozadí atd.

• Jak člověk pozná, že už je karma vyřešená? Že k obrazu situace se již nepojí emoce. Často se za obrazem („plakátem“) karmy skrývá jiná karma, důležitější. Člověku se něco zdá jako úplná banalita a odšoupne to stranou. Ale je třeba rozeznat, kdy se jedná jen o asociaci a kdy jde o karmickou orbitu. Vysleduje-li city, pocity, emoce – je tam i karma.

• Karmy na orbitách čaker. Čakry jako by byly planety a příslušné karmy jako meteoroidy kroužící kolem čaker.

• Karma je nad myslí, dlouhodobě je potlačovat tedy nelze.

• Pod karmou, která se nám jeví, se může skrývat jiná karma.

• Změna cvičení s růžencem – rozdělit mantru na čtyři části… Při tom jde palec nahoru ke kuličce…

• Cvičení pránájámy – vydechnout z plic všechen vzduch, počkat do té doby, než bude silné nutkání se nadechnout. Krátký nádech, zádrž dechu, zase malý nádech, zádrž… Celkem čtyřikrát zádrž a čtyřikrát nádech (první 3 nádechy jsou malé, je to jen asi třikrát 10% vzduchu. Teprve poslední nádech by měl být zbylých 70%.) Jde o to překonat paniku a neklid. Násilně se překonat, cvičit nalačno, ne večer – nabíjí energií. Minimum je tři cykly denně.

27. 3. 2005

• Šríguru (tělo), Maháguru (učitel, nauka), Paramaguru (Svědomí, Bůh).

• Pro PE: Připravit přednášku – čtení o Symeónu Jurodivém.

• Skutečný postoj k životu v životě – např. používání bezfosfátových pracích prášků nebo šetření s vodou apod. I na drobnostech se projevuje postoj.

• Džňánajóga rozvíjí pochopení, chápání a vzdělání, předpokládá znalost metafyziky, filozofie a vnitřní struktury člověka. Nestačí jen vědění, musí být i touha po překonání sama sebe.

• Růženec: změnit poměr nádech/výdech na 2:3.

• Rozdělení prán: múládhára > vjána, svádhišthána > apána, manipura > samána, anáhata > prána, višuddhi > udána, ádžňá je bez.

22.–24. 4. 2005

• Víkendové setkání u I. na chatě v K.

• Asketický víkend, meditace venku na trávě.

• V sobotu večer táborák.

27.–29. 5. 2005

• Letní meditační setkání u I. na chatě v K.

• Asketická strava.

10. 6. 2005

• Setkání v Plzni.

• Pránické energie.

10. 7. 2005

• Setkání v Plzni.

• Pokračování v důkladném probírání pránických energií.

• Napsat úkol o pránických energiích.

9.–11. 9. 2005

• Víkendové setkání u I. na chatě v K.

• Koncentrační cvičení.

• Shrnutí výkladu pránických energií, rozbor vztahu mezi vjánou a samánou.

• Rozvést myšlenku: „Ten, kdo prožívá, nerozhoduje“.

• Mandala: cvičení „zadního prostoru“.

25. 9. 2005

• Povídání o knize Dhammapadam.

• Hledání odpovědí na otázku: Jaký je rozdíl mezi láskou a soucitem?

9. 10. 2005

• Probírání domácího úkolu „Ten, kdo prožívá, nerozhoduje.“ Rozbor účasti jednotlivých vimán ádžni. Ten, kdo prožívá je ahamkára. Každá bytost musí mít ahamkáru, jinak by neudržela svou formu, podobu. Překročení ahamkáry znamená dospět k neexistenci.

23. 10. 2005

• Téma: Láska a soucit, láska a zamilovanost. U lásky očekáváme zpětnou vazbu, je tam často egoismus. Soucit pociťujeme a nevybíráme si ho, je proto nad láskou. Láska chce být opětována.

6. 11. 2005

• Probírání a oprava úkolů 3 oblasti mikrokosmu. O vůli a rozhodování.

4. 12. 2005

• Setkání ve Vídeňce.

• Opakování oblastí mikrokosmu.

• Zařadit 12 situací z běžného života do daných oblastí.

30. 12. 2005 – 1. 1. 2006

• Silvestrovské setkání v Nem.2006

15. 1. 2006

• Opakování třech základních oblastí – vyšší, střední a nižší. Definice, charakteristika a zařazování do těchto oblastí

29. 1. 2006

• V centru Lotos, Praha.

• Podrobnější rozebírání 3 oblastí. Cvičení a vysvětlení.

• Bhadžany a mantry.

26. 2. 2006

• Uddijána bandha – vysvětlení a cvičení.

• Řešení karmy – jednotlivé stupně a jaký je postup.

• Párování oblastí: najít a popsat situace, které jsou kombinací oblastí (nižší+střední, střední+vyšší, nižší+vyšší).

25. 3. 2006

• Vysvětlení cvičení s novou mandalou (sto osmi plátkovou).

• Zařazování do tří oblastí – 2. stupeň.

• Přiřazování čaker a oblastí: popsat všechny čakry pod vlivem jednotlivých oblastí a uvést příklady.

23. 4. 2006

• Mandaly – rozdělení (symetrické, asymetrické, abstraktní, antropomorfní), charakteristika jednotlivých typů.

21. 5. 2006

• Čakry: základní definice, mikrokosmos. Systém šesti čaker.

• Vysvětlení cvičení s čakrami a cvičení.

• Zařadit čtyři situace do čaker.

18. 6. 2006

• Ádžňá čakra – charakteristika.

• Další vlastnosti čaker.

• Přiřazení smyslů a živlů.

• Cvičení s čakrami.

• Popsat čtyři situace, ze kterých je možné se karmicky poučit, rozpoznat karmický dopad, vysledovat příčinu té situace. Rozebrat a zařadit jednotlivé její aspekty do čaker.

15.–22. 7. 2006

• Meditační týden v pronajatém buddhistickém středisku v Tupadlech.

• Intenzivní cvičení – celodenní program.

• Meditace, mantry, vizualizace.

• Nová cvičení s mantrami.

• Příklad karmického poučení.

13. 8. 2006

• Setkání v Praze.

• Symetrické a nesymetrické mandaly. Nelze chápat cizí mandalu, do které člověk sám nebyl zasvěcen.

9. 9. 2006

• Sámkhja (Rádhakrišnan).

• Vysvětlení a popis dalších stupňů mantrických cvičení, se kterými jsme se poprvé obeznámili na meditačním týdnu.

• Bhagavadgíta – zapsat, co nás obzvlášť zaujalo.

17. 9. 2006

• Meditace a rozebírání úkolů.

• Každá duše má svůj subjektivní svět. Neexistuje rovina, která by byla pro všechny bytosti naprosto stejná. To, kde se jednotlivé subjektivní světy dotýkají a překrývají, nazýváme světem objektivním.

30. 9. – 1. 10. 2006

• Meditační retreat na samotě v Javoříčku.

• Intenzivní cvičení: meditace, mantry, vizualizace.

• Vysvětlení a provádění nových cvičení.

29. 12. 2006 – 1. 1. 2007

• Společenské setkání a silvestrovský retreat v Nem.

• Celodenní program: meditace, hathajóga, zpívání manter.2007–2008V tomto posledním období Ágamické školy, především však od července 2007, probíhaly víceméně už jen meditační setkání, často víkendová nebo vícedenní. Meditace byly otevřené i pro nečleny Ágamické školy. Tato setkání se již písemně téměř neevidovala (na rozdíl od psaných úkolů) a proto je jejich datace nepravidelná. Jako v minulosti, scházeli jsme se aspoň jednou za měsíc. Byly to vesměs meditační dny, v letním období probíhaly vícedenní retreaty.

5. 8. 2007

• Po delší době opět setkání v Plzni. Směřování ÁŠ: určeny termíny setkání a meditací (1 × 14 dní meditace, 1 × měsíčně setkání).

2. 9. 2007

• Setkání v Plzni.

• Otázky a odpovědi jsou možné jen na úrovni ádžni, ani pod ani nad ní. Nad ádžňou je také existence, ale není tam otázek ani odpovědí.

• Co je to svět? Něco mnohem složitějšího, než se dá představit.

16. 9. 2007

• Meditace v Plzni. Po skončení povídali na zahrádce restaurace a rozebírali devět vimán ádžni.

29.–30. 9. 2007

• Meditační víkend v Hr.

29. 12. 2007 – 1. 1. 2008

• Společenské setkání a silvestrovský retreat v Hr.

25. 5. 2008

• Poslední setkání a společná meditace.

• Oficiální konec Ágamické školy.

Po Ágamické školeNa Ágamickou školu přímo i nepřímo navázala Studijní skupina Nétra, která byla založena již v rámci tehdy založené neziskové organizace Siddhaika. Nétra se zabývala mystickou stránkou indické filozofie a vyžadovala, aby každý účastník prostudoval dohodnuté odborné učivo. V rámci Nétry také probíhaly meditační víkendy. Nétra působila mezi roky 2008 a 2009. Na společném vánočním-silvestrovským meditačním retreatu roku 2009 bylo rozhodnuto o praxi pravidelné celodenní sádhany, jejímž pravidlem je věnovat jeden den v každém týdnu pouze a jen meditaci a duchovním úkonům. Tato sádhaná nepřetržitě probíhá dodnes; v rámci Šikhary ji nazýváme Pravidelné sobotní meditace.