Co je to bolest?

Výběr prací studentů Ágamické školy
Ágamickou školu vedl Rasa Ravi

Co je bolest obecně a z hlediska vimán ádžni?
Úkol z 26. 12. 2003

Bolest je informace o nějaké závadě tělesné tkáně, která je zprostředkována mozku prostřednictvím nervové dráhy. Je to varovný signál, jehož smyslem je jednak upozornit na problém, a jednak pak zamezit další zatěžování postižené oblasti, a tak dát prostor pro regeneraci.

Z pohledu koncepce ádžni se jedná o jakousi nerovnováhu v těle, která je zaregistrována lalanou, a kterou je informována ádžňá. Konkrétně je to podnět přicházející skrze lalanu z nižších čaker do manasu, kde ho buddhi pro jeho naléhavost spojuje s ahamkárou. Čím silnější bolest, tím vytrvalejší buddhi při preferování tohoto předmětu manasu a tím větší zastoupení ahamkáry. Bolest jako informace je v manasu vyhodnocována a směřuje k přijetí opatření. Pomocí lalany je přeneseno více pozornosti do postižené oblasti, aby nedocházelo ke zhoršování situace; z rozhodnutí ádžni je omezen nebo upraven pohyb. Je odstartován mechanismus hojení.

*

Bolest je určitý ochranný sebezáchovný mechanismus v bytosti. Bolest je něco, co je pro bytost hodně nepříjemné, čemu se chce vyhnout, čemu chce uniknout. Bolest indikuje nějaký nepořádek, nerovnováhu, nežádoucí stav a bytost je tou nepříjemností razantně postrkována situaci řešit a bolesti uniknout. V bolesti samotné není obsažena inteligence nebo řešení, jak bolesti uniknout a bytosti často volí zdánlivá krátkodobá pseudořešení, která sice neodstraňují příčinu, ale zdají se jako nejjednodušší a nejrychlejší. Bolest nízké intenzity může bytost akceptovat, nehledat žádné řešení a na bolest si raději zvyknout, resp. ji přehlížet.

Co se děje v ádžni? Impuls bolesti přichází přes lalanu – možná v případě fyzického poranění i částečně přes indrijáni – do manasu. Bolest není „naučená“, i novorozeně cítí bolest, podnět tedy nemůže být vyhodnocen jako bolest na základě porovnání s čittou. Čitta ale pomůže určit, co je to za bolest (např. kouše mě komár) a jak optimálně zareagovat, což rozhoduje buddhi. Bolestivé podněty na sebe vážou vždy hodně ahamkáry. Častěji zakoušená stejná bolest může časem vést k vypozorování příčiny vzniku dané bolesti a její souvislosti s jinými bolestmi. Bytost začne odstraňovat skutečné příčiny bolestí, a nejen provádět dočasná odstraňování aktuálních zdrojů bolestí.

*

Bolest je nervový vjem v mozku, ke kterému dochází jako výstraha, že v organismu něco špatně funguje, někde je nějaká závada, a bolest na to upozorňuje. Vzruchy jsou přenášené ze všech částí těla do mozku nervovými vlákny. Příklad: strčím prst do ohně a ucítím bolest. Bolest cítím v postiženém prstu. Co se děje? Oheň vydává žár a velké teplo, a to ničí buňky epitelu (kůže). Proto okamžitě vystartuje po nervových vláknech informace do míchy a mozku, že dochází k poškození orgánu pravé horní končetiny, ruky, konkrétně ukazováčku. Pak jde informace zpět do prstu a tam pocítím bolest, a abych se jí zbavil (velmi nepříjemného pocitu, který mě nutí na to myslet a tu situaci řešit velmi naléhavě a neodkládat to). Vyndám hned prst z plamene. Bolest je ochranný mechanismus těla před jeho poškozením či zničením. Upozorňuje na zranění, nemoci…

Rozbor z hlediska ádžni: Budu rozebírat stejný příklad. Do manasu je přinesena informace o poškozování prstu na ruce ohněm (lalaná + indrijáni). Manas předá zjištěné informace dalším vimánám – buddhi a čittě. Čitta bleskově vyhledá v archivu, že popálení ohněm je velmi špatné a nebezpečné, a tak vše kolem ohně, jeho účinků, první pomoci při popálení a všechny precedenty z minula ihned dodá do manasu. Buddhi je zburcovaná a přikáže ahamkáře věnovat tomu nejvyšší pozornost – nejvyšší prioritu –, jde o poškození zdraví, života organismu. Karma v tomto případě spolupůsobí, že se mi toto popálení mělo přihodit z různých karmických důvodů. Skrze ahamkáru (připojenou) potom vnímám bolest, po odeslání impulsu z ádžni zpět do nervového zakončení v prstu. Ucuknu a vyndám prst z ohně. Zkušenost je důkladně zapsána čittou a uložena.