Sádhaná v přírodě 1

22.–26. února 2021, v okolí 1. ardhašikhary