Ágamická škola 2006, týdenní meditační retreat v Tupadlech

Týden soustředění v krásné přírodě byl určen všem,
pro které jsou tradiční indické nauky celoživotním vodítkem.
Pronajaté buddhistické středisko Samádhi,
15.–22. červenec.

Výtah z původního letáku:

Vítáni jsou i nečleni Ágamické školy včetně těch, kteří nechodí na naše poloveřejné meditace. Program není určen pro začátečníky – předpokládá se vlastní meditační praxe. Dozoru nad vaší bdělostí se ujme Rasa Ravi. Hodinové bloky meditace se skládají z 50 minut sádhany a 10 minut přestávky (relaxace či protahování se na místě bez mluvení). Vaši kondičku a pružnost těla, srdce i mysli denně prověří David Franklin (USA) pomocí japonské disciplíny ShinTaiDo.

Každodenní program:

6.00 budíček
6.00-6.15 ranní málá (jen členi ÁŠ)
6.15-7.00 ranní hygiena
7.00-7.30 ShinTaiDo
7.30-8.00 mini snídaně
8.00-9.00 meditace (mandala sádhaná)
9.00-10.00 meditace (pránájáma, soustředění)
10.00-11.00 meditace (společná řízená vizualizace)
11.00-12.00 meditace (mantra sádhaná: Óm nama Šivája)
12.30-13.00 oběd
13.00-15.00 volno, individuální program
15.00-16.00 meditace
16.00-17.00 meditace (njása, sanskrt)
17.00-18.00 ShinTaiDo
18.00-19.00 večeře
19.00-21.00 volno, procházka
21.00-22.00 rituální mantra sádhaná (1000 jmen Šivy)