2. ardhašikhara – „Měsíc ve dne“, České Budějovice