1. ardhašikhara – meditační chataleden 2021
leden 2021
leden 2021
podzim 2020
podzim 2020
podzim 2020
léto 2020
léto 2020
podzim 2020
podzim 2020
podzim 2020
podzim 2020
zima 2018
podzim 2017
zima 2017
podzim 2017
posezení u chaty, 2018
nedaleké jezero, 2017