Zasvěcení v naší škole

Předem je nutno zdůraznit, že následující druhy zasvěcení jsou určeny pouze pro ty, kteří se rozhodli pro hlubší vztah s naší školou. Takové rozhodnutí přichází v úvahu pouze po delší době známosti. Od laických návštěvníků, cvičenců, zájemců a přátel, kteří se s námi stýkají na bázi nezávazného vztahu, není žádný druh zasvěcení vyžadován, a vlastně jim není ani nabízen.

Rozlišujeme tři druhy zasvěcení (díkšá):

1. abhišéka – pokropení Naukou: uvedení do sádhany či její části
2. pradžáti – předání zplnomocnění (adhikára) k výkonu či reprezentaci
3. upaníti – přivedení blíže k Nauce: konsekrace do šikharinství

Abhišéka

Doslovně znamená „přistoupit k pokropení“ s významem vodního živlu.1 V naší škole toto pokropení chápeme jako pokropení naší Naukou. Alegoricky miska s vodou je Nauka a pár kapek, kterými je uchazeč pokropen, symbolizuje sádhanu, kterou v rámci abhišéky obdrží. Abhišéka je nutná také v případě obdržení některých samostatných ezoterních prvků, jakými jsou například specifické mudry, mantry apod.

Pradžáti

Doslovně znamená „způsobit, zplodit, propagovat, předat“,2 což v naší škole chápeme jako předání oprávnění či zplnomocnění (adhikára) v určité věci. Může jít o umožnění vyučovat a předávat konkrétní sádhanu, reprezentovat něco specifického týkajícího se naší školy atd. Po takovém oprávnění se člověk stává zplnomocněncem neboli autoritou (adhikárin), nicméně pouze v té oblasti, ve které pradžáti obdržel. Neexistuje obecná pradžáti, která by dotyčnému předala nekonkrétní či dokonce jakousi celkovou autoritu. Pradžáti tedy „generuje“ adhikárina, který poté může předávat svěřenou znalost a zastávat funkci autority v té či oné věci. Být adhikárinem tak znamená, že v této konkrétní věci jeho slova platí stejně jako zakladatelova.

Upaníti

Doslovný překlad je „přivedení blíže“,3 což pro nás znamená, že dotyčný je přiveden blíž k naší Nauce a stává se členem naší školy jako šikharin. Jedná se tedy o konsekraci, kdy adept vstupuje do řádu.1. Abhi – (v případě sloves vyjadřujících činnost:) přistoupit k, přiblížit se k; seka – kropení, postříkání, úlitba. Běžný výraz pro rituální jmenování čili zvolení člověka do určené pozice, jak světské (pomazání na krále), tak duchovní.

2. Pra – vpřed, dopředu; džáti – narození, výtvor. V Indii pradžáti představuje druh védské ceremonie. My přebíráme pouze slovní význam.

3. Upa – blízko, poblíž, směrem k; níti – vedení, přivedení. V Indii upaníti představuje druh védské ceremonie. My přebíráme pouze slovní význam.