Tři životní etapy šikharinů

Rasa Ravi

První etapa – lókačara šikharin neboli lókačárin

Šikharin je šikharinem sice proto, že sádhanu a vše kolem ní bere velmi vážně, nicméně v této etapě je současně i člověkem, který je různými způsoby zapojen do běžného světského života. Dalo by se říci, že jednou nohou je zde a druhou tam. Sanskrtské slovo lókačárin znamená chodícího po světě, tedy označuje toho, kdo přebývá ve světě. Vidí-li takový lókačárin duchovní ideál v životě antarina, postupně prohlubuje svou sádhanu i Nauku a současně odpojuje jednu světskou vazbu za druhou, aby na tuto další etapu byl připraven. Vidí-li svůj ideál v životě mezi lidmi, ve společnosti, jeho sádhaná musí být k tomu přizpůsobena.

V některých šivaistických školách lidé, kteří nejsou v odloučení žijícími askety, ale kteří se vedle povinností a života s rodinou systematicky denně věnují sádhaně, jsou označováni výrazem bhautika, tj. „žijící v pohodlí světa“ (bhúti).

Druhá etapa – antara šikharin neboli antarin

Doslovně „kdo je uvnitř (antah/antar)“ (v budově či také přeneseně v sobě samém). Antarin je šikharin bydlící uvnitř šikhary. Antarin je šikharin, který se rozhodl, že celý svůj život zaměří na mystické bádání vnitřního prostoru, a který se odpoutal od světského života. Antarin tedy žije v šikhaře způsobem jako například mniši, s tím rozdílem, že pojem mnich a na něj navazující koncepce a povinnosti jsou v rámci křesťanství nebo buddhismu jiné; v něčem se sice shodují, v jiných detailech se ale odlišují. Antarin nevykonává civilní zaměstnání. Ekonomickou soběstačnost sídla i antarinů řeší šikhara.

V ideálním případě ze statutu antarina vyplývá, že je antarinem na celý život. Proto je důležité, aby šikharin v první etapě, chce-li se stát antarinem, zkoušel život antarina v šikhaře pro různě dlouhá období před tím, než se rozhodne pro tuto druhou etapu.

Třetí etapa – ékamuni šikharin neboli jednoduše ékamuni

V této etapě antara šikharin odešel do celkového odloučení, které trvá minimálně půl roku, může trvat rok i roky či neurčené období. Ékamuni žije zcela odděleně a věnuje se pouze sádhaně. Je tedy zcela o samotě, sám (éka), nepřijímá návštěvy a neudržuje lidský kontakt, tudíž ani nemluví, mlčí (muni). Jeho odloučený a nerušený pobyt, jídlo a vše potřebné zabezpečuje šikhara.

Ékamunim se může stát pouze dlouhodobě osvědčený antarin, který se věnuje složité mandalické sádhaně předpokládající velmi dlouhé meditační cykly. Ze začátku se antarin stane ékamunim pouze na omezenou dobu, kterou může prodlužovat podle potřeb sádhany. Typicky se ékamuni po delších pobytech v odloučení vrací na kratší či delší dobu do šikhary, kde předává své znalosti, aby se po neurčené době případně opět odebral do odloučení.