Strany sádhany

Sádhaná má dvě stadia: procvičování a budování

Chceme-li postavit chrám, nejprve se musíme dlouho a opakovaně cvičit v matematice a fyzice, řešit různé příklady všeho druhu, musíme rozumět stavebním materiálům, jejich pevnosti, možnosti zpracování, dostupnosti, také musíme znát strukturu půdy a výskyt vodních toků v okolí, včetně podzemních. Všechny tyto znalosti musí být předem zvlášť procvičeny na mnohých nezávislých příkladech. Až poté lze přistoupit k samotnému budování chrámu.

Přistoupí-li šikharin k budování mandaly, neznamená to, že odteď už jen buduje. I v rámci budování jsou další cykly k procvičování, zejména co se týče dalších stupňů, které se postupně přičleňují. Nicméně už samotná práce s mandalou dává šikharinovi představu, co je to budování.

Sádhaná pro jednotlivce a skupiny

Sádhaná se podle počtu účastníků rozděluje na sádhany, které praktikuje šikharin sám, a na sádhany, které cvičí ve skupině. Některé sádhany lze cvičit jen sám, jiné lze i ve skupině. Specifické sádhany určené pro skupinu lze většinou také cvičit sám, ne vždy ale musí dávat takový přístup smysl. Skupinová sádhaná tedy má dvě roviny. Na první rovině se jedná o společné cvičení sádhany, kterou obvykle šikharin nebo kulin cvičí sám doma. V druhé rovině jsou sádhany, které jsou určeny především pro společnou duchovní praxi. Patří sem společné zpívání manter, rituální úkony apod. Samotné rituální úkony mají dvě fáze. V první fázi je aktivním členem rituálů jen učitel, kuláčárja nebo k tomuto úkonu pověřený púdžárí, ve fázi druhé se do procesu zapojují všichni zúčastnění, zejména co se týče vizualizací. Je v kompetenci kuláčárji, zda rituální procesy pro své kuliny zavádí či ne.