O termínu šikharin

Rasa Ravi

Uvedení do problému

Jak správně nazvat toho, kdo do hloubky následuje Nauku a pravidelně praktikuje sádhanu?

Nejprve v následujícím seznamu odůvodníme, proč jsme zavrhli běžně používané pojmy, které s otázkou souvisejí, a poté zavedeme a vysvětlíme nový technický termín šikharin. Se slovem šikharin úzce souvisí termín šikhara. Společný výklad sanskrtské terminologie je podán v článku O termínu šikhara.

Zavrhnuté výrazy

Jógin: (V češtině všeobecně nesprávně psán a vyslovován jako „jogín“, což je tvar, který nerespektuje indický původ slova.) Význam tohoto slova už v samotné Indii není úplně bezproblémový, v různých historických etapách a lokalitách znamená někdy jen duchovního tuláka, někdy magika či exorcistu. Na druhé straně novodobé používání tohoto slova v západních zemích je spojeno, zjednodušeně řečeno, vesměs s cvičením ásan na karimatce v tělocvičnách. Ani historicky proměnlivé a nejednotné indické významy, ani v západním světě s tímto slovem spojovaný smysl neodpovídají ideálnímu pojmu, který hledáme.

Sádhaka: Relativně dobrý výraz, je však výrazem používaným převážně ve védántě. S tímto faktem souvisí to, že indický sádhaka následuje určitý ortodoxní směr a hlásí se k nějaké indické instituci. V tomto světle se nám termín nehodí.

Sádhu: Teoreticky dobré slovo, v praxi je ale většina sádhuů často jen duchovním vandrákem a zbožným (či méně zbožným) žebrákem. V této smutné konotaci neakceptovatelné pro nás.

Tantrik: V původním nezprofanovaném smyslu výstižné slovo. Původně zasvěcenec do konkrétní tantrické nauky. Západním světem byl termín naprosto překroucen do striktně sexuální podoby, která je neustále oživována a zesilována lidmi, kteří ale samotné tantrické texty vůbec neznají. Slovo už nelze rehabilitovat, je v současnosti bohužel zcela nepoužitelné.

Muni, šramana, sannjásin atd.: V různých náboženských skupinách a rozličně v té či oné historické době se v Indii používala celá řada dalších výrazů. Např. muni a rši je mudrc z védské doby, šramana byl neortodoxní (buddhistický nebo džinistický) asketa, sannjásin zase asketa védské ortodoxie. Tyto i další podobné výrazy měly či mají více úzkoprofilový než zobecňující význam, byly či jsou používány v určité době a pro určitou náboženskou skupinu, a proto nevystihují náš záměr.

Mnich: Klasické mnišství předpokládá celibát na celý život již při vstupu do řádu. My ale hledáme termín, který by vyjadřoval širší a pro moderní společnost aktuálnější pojetí.

Asketa: Naše Nauka považuje askezi za individuální volbu, a rozhodně ne nutnost, jak to činí klasický sádhuovský světonázor. Hledáme výstižnější termín, než nabízí asketický život a praxe.

Adept: Dobrý neutrální výraz, který ale nevystihuje každodenní sádhanu. Pojem adept spíše vyjadřuje někoho, kdo podstoupil nějaké zasvěcení a rozumí vyšším duchovním věcem. Je to dobrý výraz pro západní okultismus či mystiku.

Šikharin (on) a šikhariní (ona)

Pro jednoduchost dále budeme používat pouze termín pro muže, šikharin, přičemž je tak automaticky myšleno i na ženy. Šikhariní lze v počeštěné podobě nazývat šikharinka.

Šikharinem se člověk stává tím, že je uveden do specifické sádhany v třídě novorozeněte a že se jí věnuje každý den. Pro šikharina je sádhaná nevyšším smyslem duchovního nasměrování.

Každý šikharin svým životem dovnitř i navenek reprezentuje šikharu, z čehož vyplývá i samovolné omezování vlastního soukromí pro blaho společenství. Šikharin musí myslet na to, že svým špatným příkladem může škodit celé šikhaře či kule. Proto se kromě morálních předpisů musí řídit i regulemi. Ty jsou podány v korpusu Pravidla.