Místo sádhany

Doma – vyhraněné místo

Je-li to možné, šikharin při sádhaně sedí na stejném místě, má jen k tomuto účelu používaný meditační polštář, případně i malý kobereček, na kterém vsedě ohraničuje malý meditační prostor. Ideálně sedí před oltářem. Pokud klasický oltář nemůže zařídit, zapaluje aspoň svíčku. Oltářem ale může být i pokojová kytka – živá reprezentace Boha. Světlo namísto svíčky může „zapálit“ i uvnitř sebe sama.

Doma – vyhraněná místnost

Má-li šikharin možnost, zařídí speciální místnost pouze pro sádhanu, kde by neměla probíhat světská činnost; neměl by zde jíst ani spát, ani se bavit.

Nepravidelně jinde

Na místě mimo domov, ve skupině, v přírodě, kdekoliv. Šikharin by si měl vzít svůj meditační polštář, případně i kobereček, a na cizím místě si vytvořit svůj prostor sádhany.

Pravidelně jinde

V tomto případě je nejlepší si najít konkrétní místo, kde šikharin obvykle medituje. Stejné místo má zesilovací efekt, a částečně tak šikharin vytváří své „vlastní vyhraněné“ místo, kde se cítí dobře a kde se může hlouběji ponořit do meditace.

Na místě, kde se kula schází

Samotná kula je skupina kulinů, ne místo. Kula by se samozřejmě měla scházet na stejném místě, ale důležitější je zde komunita. I když kula nemá trvalejší fyzické místo a musí se stěhovat z místa na místo, přesto dokáže navodit u šikharinů meditační hloubku, protože kula je kula.

V ardhašikhaře

Instituce ardhašikhary je stupněm mezi kulou a šikharou. Ardhašikhara má vyhraněnou meditační místnost, umožňuje možnost přespání, hygieny, přípravy jídla atd. pro vícedenní sádhanu pro více osob.

V šikhaře

Platí to, co pro ardhašikharu, s tím rozdílem, že v šikhaře žijí antarini, a tudíž je zde jiný režim.

V odloučení jako ékamuni

Představuje velmi vysoký stupeň sádhany a je vyhrazeno pouze pro starší antariny. Tím není řečeno, že šikharin kteréhokoliv stupně nemůže zkusit meditovat například v přírodě v odloučení individuálně dlouho; je to samozřejmě vždy prospěšné. U ékamuniho odloučení souvisí s velmi vysokým stupněm sádhany, a ne s odloučením jako takovým.