Kula, kulin, kuláčárja

Kula v sanskrtu znamená rodinu a v indických tantrických školách je termínem pro označení úzké skupiny žáků kolem učitele (áčárja), který je proto zván kuláčárja. Kulin je ten, kdo patří do kuly (rodiny). Tyto pojmy naštěstí zatím nejsou v západním světě příliš známé, a tudíž ani zprofanované, jsou proto vhodné pro označení duchovní skupiny.

Kulu může vytvořit pouze šikharin s příslušným oprávněním. Být kuláčárjou je nelehká věc, musí umět eticky pracovat s důvěrou. Je zodpovědný za své kuliny. Navenek reprezentuje šikharu a je částečně už veřejnou osobou. Podle toho by měl i žít.

Každý člověk, který dochází do kuly, je kulinem, nezávisle na tom, jak náročná je praxe v dané kule. Termín „kulin“ je tedy zastřešující. Jeden kuláčárja může být kulinem v kule jiného kuláčárji. Pokud šikharin chodí do cizí kuly, je šikharinem i kulinem současně.

Kuláčárja obvykle vede více kul podle náročnosti a možností kulinů. Systém výuky v jednotlivých třídách jsou ukazatelem, jak své kuly zakládá a jaký obsah jim dává. V případě třech předtříd tak může rozlišovat tři typy kul: vnější kulu založenou na první předtřídě, vnitřní kulu na druhé předtřídě a ezoterní kulu na třetí předtřídě. Pokud rozmezí tří kul nestačí, protože chce aplikovat jemnější odlišení Nauky, měl by danou kulu (či kuly) rozdělit na více stupňů, a ne přidávat další kulu nad rámec tří předtříd. Tím se zachová původní základní kostra. Podobně by měl zachovat strukturu i u kul, které vycházejí z tříd.

Pojmenování a další specifikace kul je v kompetenci kuláčárji. Má volnou ruku při konkretizaci učiva z předtříd a tříd. Musí ovšem zachovat jimi nastíněné mantinely.

Kuláčárja musí nejen dodržovat zásady, které jsou podány v článku Zásady pro učitele v korpusu Pravidla, ale celým svým bytím je i žít.