Druhy sádhan

hatha techniky

Obeznamují praktikanta s vlastním tělem „zevnitř“. Izolované hatha techniky, tedy bez provázání s vizualizacemi a dalšími vyššími druhy sádhany, jsou v kategorii pro začátečníky.

pránájáma

Pránájáma je základ veškeré smysluplné sádhany. Pránájáma bez počítání a sledování dechů není pránájáma, jen dechové cvičení. Proč potápěči nejsou největšími mistry jógy?

pozornost

Pozornost je věnování mentálního úsilí k danému úkolu v sádhaně, jinými slovy je to (snaha o) řízení toku myšlení s různě definovanými a různě širokými mantinely. Soustředění je druh pozornosti, o níž lze prohlásit, že má úzké mantinely a ideálně je bez přerušování nasměrována přesně na určité místo, které případně může být v čase či jinak systematicky posouváno nebo měněno. Každý druh sádhany obsahuje do té či oné míry určitý druh pozornosti.

mantradžapa

Cyklické opakování manter po delší dobu. Rychle „nabije“ praktikanta do citelného duchovního stavu, který se ale po skončení pomalu „vybíjí“; dosažený stav tak nakonec zcela zmizí. Společné zpívání manter je ideálním prostředkem duchovních skupin k ukotvení společné cesty. Povznáší všechny a harmonizuje úsilí.

Ve vysoké sádhaně jsou mantry programovacím jazykem šikharinů.

vizualizace

Bez vizualizace neexistuje vysoká sádhaná. V západním světě, kde racionalita a logika je vyzdvihovaná na úkor citů a metafor, si mnoho lidí myslí, že nejsou schopni vizualizaci praktikovat. Není to pravda, každý se ji může v nějaké míře naučit.

málá

Každodenní cvičení s málou (růžencem) je základ, bez něhož si jen těžko lze představit systematické duchovní úsilí. Cvičení má mnoho stupňů pokročilosti, od jednoduchého odříkávání až ke komplexní verzi, kdy se aplikuje pránájámické počítání dechu a vnitřní sledování prostoru, a zároveň se posouvá prst po kuličkách, provádí se vizualizace, mudry atd. Může dosahovat až mandalických úrovní.

mandalická sádhaná

Velmi komplexní sádhaná. Spojuje dohromady pránájámu, pozornost se striktními mantinely, vizualizaci, kategorizování pomocí manter a samozřejmě mapu mikrokosmu v podobě mandaly.